Άρθρα

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η για κάθε θέμα του Ανοιχτού της Αλεξανδρούπολης να επικοινωνείτε μ ό ν ο με την Αθήνα

Ε κ τ ά κ τ ω ς , για κάθε θέμα της Βόρειας Ελλάδας σας παρακαλούμε επικοινωνείτε με την Ομοσπονδία στην Αθήνα.

images aleandr athens18