Άρθρα

Δικαίωμα Συμμετοχής στον Τελικό των Αναπτυξιακών Πρωταθλημάτων 2017-18

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ 1096/19-4-2018 προκήρυξη:

2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
2α. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν στο on-line σύστημα δηλώσεων, στην ιστοσελίδα
της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. (http://entries.httf.gr), το χρονικό διάστημα: Πέμπτη 26 έως και Δευτέρα
30 Απριλίου 2018 .
2β. Ηλεκτρονική δήλωση θα υποβάλλουν ό λ ο ι όσοι αναφέρονται στους πίνακες
«δικαιώματος συμμετοχής» είτε βρίσκονται στους 16 πρώτους της ειδικής βαθμολογίας είτε
βρίσκονται στις θέσεις των αναπληρωματικών (όπου υπάρχουν).