Άρθρα

Νόμος 4547/2018 άρθρο 95, σχολικές απουσίες μαθητών/τριών- αθλητών/τριών

Στις 12-6-2018 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ΦΕΚ Α/102/12-6-2018 ο νόμος 4547, στο άρθρο 95 του οποίου ορίζεται ο ανώτατος αριθμός των σχολικών απουσιών που μπορούν να έχουν οι αθλητές/μαθητές μέσα σε μια  σχολική χρονιά για να θεωρείται η φοίτησή τους επαρκής.

Πατήστε Ε Δ Ω για να διαβάσετε το άρθρο 95

images apousies