Άρθρα

Live Streaming Ανοικτού Αναπτυξιακού Πρωταθλήματος Πάτρα 2018

Ο σύνδεσμος της μετάδοσης είναι: 

https://www.youtube.com/channel/UCROLltmAj1jfIBZihDc9JsA