Άρθρα

Διαδικασία χαρακτηρισμού αθλητή ως "επίλεκτου" _ η Πάγια Διαταγή.ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ:

για να χαρακτηρισθεί ως «επίλεκτος» ένας οπλίτης / αθλητής,

οιουδήποτε Κλάδου των ΕΔ, θα πρέπει να αγωνίζεται σε ολυμπιακό αγώνισμα ή σε ολυμπιακή κατηγορία αθλήματος, ατομικού ή ομαδικού, ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού, που διεξάγεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας Διεθνούς Ομοσπονδίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες (θερινούς ή χειμερινούς) και ο οποίος εκπληρώνει μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις κατά σειρά προτεραιότητας:

(1) Να έχει συμμετάσχει τα δύο (2) τελευταία έτη προ της ημερομηνίας της κρίσεώς του ως «επίλεκτου», σε:
(α) Ολυμπιακούς Αγώνες.
(β) Παγκόσμια ή Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Ανδρών, Εφήβων, ή Νέων, ή Ελπίδων.
(γ) Ευρωπαϊκούς Αγώνες που διεξάγονται υπό την ευθύνη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε).
(2) Να έχει κατακτήσει τα δύο (2) τελευταία έτη προ της ημερομηνίας της κρίσεώς του ως «επίλεκτου»:
(α) 1η έως 6η θέση σε Παγκόσμιο Στρατιωτικό Πρωτάθλημα CISM.
(β) 1η έως 6η θέση σε Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα.
(γ) 1η έως 6η θέση σε Μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται υπό την ευθύνη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε).
(δ) 1η έως 3η θέση σε Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ή Εφήβων, ή Νέων, ή Ελπίδων.
(3) Να έχει κατακτήσει 1η έως 3η θέση στο τελευταίο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κατηγορίας Ανδρών σε ατομικό άθλημα, προ της ημερομηνίας της κρίσεώς του ως «επίλεκτου».-

1-3 ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ 1-3 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ Α1 ΑΝΔΡΩΝ

Ε Δ Ω   Η  ΠΑΓΙΑ  ΔΙΑΤΑΓΗ