Προκήρυξη Ανοιχτού Αναπτυξιακού Πρωταθλήματος Α.Ε. "ΑΘΗΝΑ" Μαγκουφάνας 2004

Για να δείτε την προκήρυξη και πληροφορίες για το Ανοιχτό Αναπτυξιακό Πρωτάθλημα "ΑΘΗΝΑ" Μαγκουφάνας , κάντεκλικ εδώ