ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ανακοίνωση για τους Δόκιμους Διαιτητές που αποφοίτησαν από τη Σχολή Διαιτητών της Αθήνας

arrow ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:   Οι Δόκιμοι Διαιτητές που αποφοίτησαν από τη Σχολή Διαιτησίας της Αθήνας (20-22/3/2015) καλούνται σε ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Απριλίου 2015, στους αγώνες των τελικών φάσεων των ΠΠ Νέων - Νεανίδων.

Τα ωράρια των αγώνων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

Για τον προγραμματισμό και την προστασία της ομαλής ροής των αγώνων οι Δόκιμοι Διαιτητές π ρ έ π ε ι να επικοινωνήσουν με την Ομοσπονδία το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 3/4/2015 και ώρα 12:00 για να δηλώσουν τις ώρες που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους.