Προκήρυξη “Τελικού Ανοικτών Αναπτυξιακών Πρωταθλημάτων”

Για να δείτε την προκήρυξη καθώς και κατάσταση με ξενοδοχεία κάντε κλικ εδώ.