Οργανόγραμμα Διοικ. Υπηρεσίας

images organogramma2018.

    Οργανόγραμμα Ε.Φ.Ο.Επ.Α.

 

Διεύθυνση Διοικητικού

Στέλλα Νικολουδάκη

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Κυριακή Φελέκη

Τμήμα Αγωνιστικών Εκδηλώσεων

Μαρία Μιτακίδου

Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Κυριακή Φελέκη

Τμήμα Υποστήριξης Εθνικών Ομάδων

Στέλλα Νικολουδάκη

Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Γραφείο Τύπου: Γιάννης Φάκαρος

Τμήμα Οικονομικού

Βασιλική Παγώνη

Τ.Ε. Βόρειας Ελλάδας

Μαρία Τσίπου

Τ.Ε. Δυτικής Ελλάδας

Μαρία Χατζηφώτη

images organog 2

Είσοδοςgpsportimages ΖΕΥΣ ΓΙΑ SITEimages genesispharma-logoimages new logo gerflor

stiga-728-looped