ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Δ.Σ. στη σημερινή του συνεδρίαση (57/7-7-2015) αποφάσισε την α ν α β ο λ ή της Γ.Σ. των Σωματείων - Μελών που είχε προκηρύξει για την Παρασκευή 10/7/2015 (και σε περίπτωση μη απαρτίας για το Σάββατο 11/7/2015). Ο λόγος που οδήγησε σε αυτή την απόφαση είναι η αναγνώριση της αντικειμενικής δυσκολίας των εκπροσώπων της περιφέρειας να δαπανήσουν χρήματα για τη μετακίνησή τους εν μέσω της κρίσιμης οικονομικής συγκυρίας που βιώνουμε.

Η Γ.Σ. θα προκηρυχθεί σε ευθετότερο χρόνο84740 TENNIS TABLE ILLUSTRATION 1