ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΗΞΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Η λήξη των on-line δηλώσεων για το διασυλλογικό πρωτάθλημα π α ρ α τ ε ί ν ε τ α ι μέχρι αύριο Δευτέρα 7/9/2015 και ώρα 23:59, λόγω τεχνικής βλάβης

aaa