Έκτακτη Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για τον τρόπο έκδοσης της βεβαίωσης διάκρισης σε σχολικούς αγώνες

Το  Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τον τρόπο που επιθυμεί να υποβληθούν οι αιτήσεις χορήγησης  βεβαίωσης  για διάκριση σε Πανελλήνιους σχολικούς αγώνες ενώ ταυτόχρονα θέτει χρονικό όριο για την κατάθεση  Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες εδώ. Για περαιτέρω πληροφορίες που ίσως χρειασθείτε, απευθυνθείτε στα τηλέφωνα ή την ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφονται στο εγγράφο του Υπουργείου.

Εδώ, το έντυπο της αίτησης

M images schoolsport