Καθορισμός διαδικασίας διορισμού διακριθέντων αθλητών σε κενές οργανικές θέσεις, σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου. Υπουργική απόφαση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ. ΠΡΟΣΟΧΗ

ΦΕΚ 2198/15-7-2016. Με απόφαση του  Αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής μεταρύθμισης & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κ. Χριστόφορου Βερναρδάκη, καθορίζεται η διαδικασία διορισμού δικαριθέντων αθλητών σε κενές οργανικές θέσεις, σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου. Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την Υπουργική απόφαση.

M images diorismos