Άρθρο 10B του Ν. 4305. Υποχρέωση ανάρτησης στοιχείων δαπανών επιχορηγούμενων φορέων - Διαύγεια

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης / Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / Τμήμα Διαφάνειας, Ανοικτής Διακυβέρνησης και καινοτομίας.

Νόμος 4305/2014 άρθρο 16

images diavgeia

gpsportimages ΖΕΥΣ ΓΙΑ SITEimages genesispharma-logoimages new logo gerflor

stiga-728-looped