ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τους Πίνακες Αξιολόγησης Νοεμβρίου 2016.

images ios

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή το πλήθος των έγγραφων και προφορικών παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους στην Ομοσπονδία, για λάθη που επισημάνθηκαν στους πρόσφατα αναρτηθέντες Πίνακες Αξιολόγησης (R.L.) του μηνός Νοεμβρίου 2016, η Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α., ανακοινώνει, ότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε, διαπίστωσε μεγάλης έκτασης βλάβη στο δίκτυο των υπολογιστών της, εξαιτίας ιού που το προσέβαλε. Το σύστημα βρίσκεται υπό επισκευή και θα παραδοθεί στην Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α. από την αρμόδια εταιρεία τα αμέσως προσεχή 24ωρα, οπότε και θα αρχίσει η επανεισαγωγή των αποτελεσμάτων του Νοεμβρίου 2016. Με την λήξη της εργασίας αυτής, θα αναρτηθούν οι νέοι διορθωμένοι πίνακες αξιολόγησης Νοεμβρίου 2016.

Η Ομοσπονδία, ζητά συγγνώμη για την όποια αναστάτωση προκάλεσε στους ενδιαφερόμενους, λόγω του τεχνικού αυτού προβλήματος.