Ενημερωθείτε για το Μεταφορικό Ισοδύναμο

Μεταφορικό ΙσοδύναμοΕ Δ Ω μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό ΦΕΚ.

""........Το Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) συνιστά θετικό μέτρο ενίσχυσης της ανάπτυξης στη νησιωτική Ελλάδα, με το οποίο επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μετακίνησης, που αντιστοιχεί σε επιβάτες και εμπορεύματα με μέσα θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς, με το κόστος που θα ίσχυε στα μέσα χερσαίας μαζικής μεταφοράς για την
ίδια απόσταση.
2. Ο δικαιούχος λαμβάνει, για συγκεκριμένο αριθμό ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και για μετακινήσεις από και προς το νησί κατοικίας το Αντιστάθμισμα του Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.), το οποίο είναι το ποσό που προκύπτει ως η διαφορά του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας από το ποσό που θα κατέβαλε η ίδια ωφελούμενη μονάδα εάν μετακινούνταν
στην ηπειρωτική Ελλάδα σε αντίστοιχες αποστάσεις................""

Διάφορα νέα

Είσοδοςgpsportimages ΖΕΥΣ ΓΙΑ SITEimages genesispharma-logoimages new logo gerflor

stiga-728-looped