Αποτελέσματα Ανοιχτού Πρωταθλήματος Πάτρας 2012 σε μνήμη Ι.Ασημακόπουλου

Για να δείτε τα αποτελέσματα κάντε κλικ στο ακόλουθο link:

http://www.openpatras.com/kappalambdaetarho974sigmaepsiloniotasigmaf.html