Νέο τιμολόγιο για παράβολα μεταγραφών, έκδοσης και θεώρησης δελτίου αθλητή

Για να δείτε την Εγκύκλιο Νο 4, κάντε κλικ εδώ.